El Lleida Esportiu rescindeix de mutu acord el contracte amb José Artiles