Emili Vicente: "Les estadístiques hi són per trencar-les"